Rekvalifikační kurz účetnictví s akreditací MŠMT

Naše kurzy účetnictví (dříve podvojného účetnictví) jsou určeny jak pro začátečníky tak pro mírně pokročilé. Kurzy účetnictví probíhají buď v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Maximální počet účastníků kurzu je 13 osob. Tento program má akreditaci MŠMT.

Tento studijní program je akreditován MŠMT a nabídnout jej můžeme studujícím, kteří dosáhli nejen středoškolského, nedokončeného středoškolského, ale i základního vzdělání.

Aktuální termín naleznete v KALENDÁŘI KURZŮ.

Kurz účetnictví probíhá:

Dopolední kurzy účetnictví probíhají 2-krát týdně v pondělí a středu od 9:00 do 12:30.
Odpolední kurzy účetnictví probíhají 2-krát týdně v pondělí a středu od 16:30 do 20:00.
Dopolední kurzy probíhají nově také 1-krát týdně také v sobotu od 9:00 do 15:00.

Způsob výuky:

Každému tématu je věnován nejprve jeho teoretický výklad, za nímž následuje procvičení dané problematiky na příkladech. Výuka v kurzu je velmi intenzivní a je třeba počítat s domácí přípravou v rámci zpracování zadávaných příkladů. Po absolvování akreditovaného vzdělávacího programu (kurzu) a úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží absolvent kurzu rekvalifikační osvědčení s celostátní a doživotní platností.

Jako reakci na současnou situaci, jsme také zařadili ON-LINE výuku. Součástí tohoto způsobu výuky je také šest měsíců poradenství.

rekvalifikační vzdělávací program Účetnictví (podvojné účetnictví) akreditovaný MŠMT – pro studující s minimálně středoškolským vzděláním
rekvalifikační vzdělávací program Účetnictví (podvojné účetnictví) akreditovaný MŠMT – pro studující se základním vzděláním
rekvalifikační vzdělávací program Daňový specialista, akreditovaný MŠMT – pro studující s minimálně středoškolským vzděláním
vzdělávací kurz Mzdové účetnictví
vzdělávací kurz Daňová evidence

Kurz Účetnictví komplet trvá celkem 8 týdnů:

 • 4 týdny - I. část přednášek pro začátečníky (základy podvojného účetnictví)
 • 4 týdny - II. část přednášek pro pokročilé (pokročilé podvojné účetnictví)
 • V rámci tohoto kurzu mají studující možnost účasti v "opakovacích hodinách", kde je konzultována a opakována již probraná látka. Termíny těchto hodin jsou plánovány s ohledem na přání konkrétní skupiny.

Kurz účetnictví – učební plán:

I. část

 • úvod, rozvaha, rozvahové účty, rozbor aktiv a pasiv
 • výsledovka, vztah výsledovky a rozvahy
 • směrná účtován osnova, účtová osnova – rozbor
 • účtový rozvrh, předkontace
 • obrat na účetním kontě, obratová předvaha
 • účetní knihy
 • inventarizace
 • účtová třída 2 – 211, 213, 221, 261
 • praktické příklady - procvičování sk. 2
 • bankovní úvěry a půjčky
 • účtová třída 3 – 311, 321
 • přijaté a poskytnuté zálohy
 • praktické příklady – procvičování sk. 3
 • příklad na zjištění HV – vysvětlení
 • úvod do daní
 • praktické příklady - sk. 2,3
 • DPH rozbor zákona - 1. část
 • DPH - účtování
 • zaměstnanci – povinnosti zaměstnavatele
 • zaměstnanci – účtování mezd
 • praktické příklady opakování
 • zásoby
 • dlouhodobý majetek
 • praktické příklady sk. 4

II. část

 • náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů – 1. část
 • náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů – 2. část
 • konec účetního období – 1. část
 • praktické příklady sk. 5
 • konec účetního období – 2. část
 • časové rozlišení
 • praktické příklady sk. 3,5,6
 • cizí měna
 • leasing, zápočet, opravné daňové doklady, ZRF
 • příklady leasing
 • rezervy (zákonné a účetní)
 • praktické příklady - rezervy
 • praktické příklady komplexní opakování 1. část
 • opravné položky
 • praktické příklady - opravné položky
 • DPH - 2. část
 • základní problematika mezd
 • praktické příklady komplexní opakování 2. část
 • závěrečné opakování 1. část
 • závěrečné opakování 2. část

V případě nepřítomnosti mají studující možnost účasti v opakovacích hodinách, které jsou součásti ceny kurzu účetnictví.

V případě, že po ukončení kurzu absolvujete závěrečnou písemnou zkoušku, bude Vám vydáno OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI. Toto osvědčení má doživotní a celostátní platnost.

V ceně kurzu jsou obsaženy veškeré studijní materiály, nápoje, jedna řádná zkouška vydání rekvalifikačního osvědčení.

Nabízíme Vám možnost hradit kurz prostřednictvím splátek, cena není nijak navýšena.

Případné absence dokážeme řešit.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY KURZŮ

KurzTermínCena 
Rekvalifikační kurz účetnictví (s akreditací MŠMT) - PREZENČNÍ/ ON-LINE - PRÁZDNINY 16.07.2024 - 05.09.2024 - dop.10.900 Kč - Osvobozeno od DPH PŘIHLÁSIT SE
Rekvalifikační kurz daňový specialista (s akreditací MŠMT) - probíhá PREZENČNÍ/ ON-LINE05.09.2024 - 19.12.2024 - odp.11.500 Kč - Osvobozeno od DPH PŘIHLÁSIT SE
Rekvalifikační kurz účetnictví (s akreditací MŠMT) PREZENČNÍ/ ON-LINE07.09.2024 - 30.11.2024 - dop.10.900 Kč - Osvobozeno od DPH PŘIHLÁSIT SE
Rekvalifikační kurz účetnictví (s akreditací MŠMT) - PREZENČNÍ/ ON-LINE09.09.2024 - 04.11.2024 - dop.10.900 Kč - Osvobozeno od DPH PŘIHLÁSIT SE
Rekvalifikační kurz účetnictví (s akreditací MŠMT) - PREZENČNÍ/ ON-LINE 09.09.2024 - 04.11.2024 - odp.10.900 Kč - Osvobozeno od DPH PŘIHLÁSIT SE
Mzdové účetnictví - PREZENČNÍ / ON-LINE17.09.2024 - 29.10.2024 - odp.6.050 Kč - včetně DPH PŘIHLÁSIT SE

V rámci našich rekvalifikačních i vzdělávacích kurzů Vám nabízíme individuální personální poradenství zcela ZDARMA!
shadow
Volejte

Máte dotazy? Kontaktujte nás prosím.
Vaše otázky rádi zodpovíme na 774 511 202,
případně prostřednictvím emailu info@profi-job.cz.

Děkujeme.