Ochrana osobních údajů a její zásady

Zpracování se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Nařízení jednotně platí v celé EU, účinnost od 25. května 2018.

Správcem osobních údajů je společnost ProFi Job Consulting, s.r.o., Podstránská 680/56, 627 00 Brno – Slatina, IČ: 26978156, DIČ: CZ26978156. S provozovnou na adrese Kopečná 20, 602 00 Brno – střed, e-mail: profi-job.cz.

Zpracovávanými osobními údaji jsou:

 • identifikační a kontaktní údaje:
  • V případě FO - jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, číslo účtu
  • V případě podnikatelských subjektů - název společnosti, sídlo, IČ, DIČ, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, číslo účtu, kontaktní osobu pro danou společnost.
 • informace o objednaných vzdělávacích programech
 • informace o našich obchodních partnerech z řad dodavatelů – název společnosti, sídlo, IČ, DIČ, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, číslo účtu, kontaktní osobu pro danou společnost.

Důvod a právní povinnost zpracovávání:

 • Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodů povinnosti plynoucí ze zákona nejdéle po dobu 10 let.
 • Telefonický kontakt či e-mailový kontakt může být využit k zasílání nabídek nových vzdělávacích akci, či cenově zvýhodněných vzdělávacích akcí, jako i v případě změn v organizaci jednotlivých vzdělávacích programů. Nebudete-li souhlasit s tím, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány pro účely zasílání informací o nových kurzech a akcích, nebudou již osobní údaje za tímto účelem zpracovávány. Toto je třeba sdělit písemně na naši kontaktní adresu nebo e-mailem.
 • Osobní údaje zpracovávání naši zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Veškeré osobní údaje jsou uloženy v uzamykatelných skříních.

Subjekt, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, je oprávněn:

 • Vyžádat informace o tom, jaké osobní údaje jsou u nás zpracovávány.
 • Požádat o opravu údajů tak, aby byly úplné a bezchybné.
 • Požádat o výmaz údajů. V tomto případě jsou zpracovávány jen údaje u kterých to vyžaduje zákon.
 • Požádat o zrušení zasílání nabídek nových kurzů či slev.
Volejte

Máte dotazy? Kontaktujte nás prosím.
Vaše otázky rádi zodpovíme na 774 511 202,
případně prostřednictvím emailu info@profi-job.cz.

Děkujeme.