Rekvalifikační kurz daňový specialista

Kurz daňový specialista je určen jako doplnění pro studující rekvalifikačního kurzu účetnictví, kurz mezd i daňové evidence, případně pro ty, které problematika daní zajímá. Kurzy probíhají v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Maximální počet účastníků kurzu je 13 osob. Tento program má akreditaci MŠMT.

Tento studijní program je akreditován MŠMT a nabídnout jej můžeme studujícím, kteří dosáhli nejméně středoškolského vzdělání.

Aktuální termín naleznete v KALENDÁŘI KURZŮ.

Jako reakci na současnou situaci, jsme také zařadili ON-LINE výuku. Součástí tohoto způsobu výuky je také šest měsíců poradenství.

Kurz daňový specialista probíhá:

Dopolední kurzy daňový specialista probíhají 2-krát týdně v pondělí a středu, případně úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:30.
Odpolední kurzy daňový specialista probíhají 2-krát týdně v pondělí a středu, případně úterý a čtvrtek od 16:30 do 20:00.

Kurz daňový specialista - učební plán:

Obecná problematika daní

 • daňový systém ČR
 • právní normy v oblasti daní
 • definice právnické osoby
 • definice fyzické osoby
 • definice OR
 • přímé daně
 • nepřímé daně
 • archivace

Daň z příjmů fyzických osob

 • kdo je poplatníkem
 • předmět daně z příjmů FO
 • osvobození od daně
 • příjmy ze závislé činnosti (§6)
 • příjmy ze samostatné činnosti (§7), paušální daň
 • příjmy z kapitálového majetku (§8)
 • příjmy z nájmu (§9)
 • ostatní příjmy (§10)
 • daňová evidence
 • stanovení základu daně
 • výpočet daně
 • sestavení daňové ho přiznání (teorie + příklad)

Daň z příjmů právnických osob

 • kdo je poplatníkem
 • předmět daně z příjmů PO
 • osvobození od daně
 • položky zvyšující ZD
 • sestavení daňového přiznání (teorie + příklady)
 • výpočet daně
 • praktické příklady
 • sestavení daňového přiznání (teorie + příklady)

Optimalizace základu daně

 • ZD a jeho úprava
 • daňově uznatelné a neuznatelné náklady
 • sazby daně
 • pokuty a penále
 • praktické příklady

Daň z přidané hodnoty

 • vymezení základních pojmů (předmět daně, obrat, územní působnost, atd.)
 • osoby povinné k dani
 • EET
 • daňové doklady (druhy daňových dokladů)
 • místo plnění
 • DUZP
 • sazby daně
 • osvobození od daně
 • ručení
 • přenesená daňová povinnost
 • kontrolní hlášení
 • pokuty a penále za nesplnění povinností
 • daňové přiznání k DPH
 • praktické příklady
 • sestavení daňového přiznání (teorie + příklady)

Daň z nemovitých věcí

 • poplatník daně
 • předmět daně
 • osvobození od daně
 • sazby daně
 • výpočet daně z nemovitých věcí
 • praktické příklady
 • sestavení daňového přiznání (teorie + příklad)

Silniční daň

 • poplatník daně
 • předmět daně
 • slevy na dani
 • sazby daně
 • výpočet silniční daně (praktické příklady)
 • sestavení daňového přiznání k silniční dani

Daňový řád

 • správa daní a poplatků
 • přípravné řízení
 • vyměřovací řízení
 • řádné a mimořádné opravné prostředky
 • placení daní

Jak obstát při daňové kontrole

 • daňové řízení
 • dokazování v daňovém řízení
 • zastavení řízení
 • odvolací řízení
 • shromažďování důkazů pro potřeby kontroly ze strany FU
 • praktické typy, jak předcházet chybám
 • poučení z kontrol FU – zacíleno na oblast daně z příjmu a DPH
 • doměření daně
 • námitka
 • předcházení sankcím z FU

Opakovací příklady problematiky daní

 • praktické příklady na vyplnění daňového přiznání a výpočet daně

V případě, že po ukončení kurzu absolvujete závěrečnou písemnou zkoušku, bude Vám vydáno OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI. Toto osvědčení má doživotní a celostátní platnost.

V ceně kurzu jsou obsaženy veškeré studijní materiály, nápoje, jedna řádná zkouška vydání rekvalifikačního osvědčení.

Nabízíme Vám možnost hradit kurz prostřednictvím splátek, cena není nijak navýšena.

Případné absence dokážeme řešit.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY KURZŮ

V rámci našich rekvalifikačních i vzdělávacích kurzů Vám nabízíme individuální personální poradenství zcela ZDARMA!
shadow
Volejte

Máte dotazy? Kontaktujte nás prosím.
Vaše otázky rádi zodpovíme na 774 511 202,
případně prostřednictvím emailu info@profi-job.cz.

Děkujeme.