Kurz mzdového účetnictví

Kurzy mzdového účetnictví jsou určeny především začínajícím mzdovým účetním, ale také jsou vhodné pro rozšíření kvalifikace účetních menších společností i pro ty, kteří si chtějí doplnit znalosti v oblasti mzdového účetnictví a personalistiky.

Kurzy mzdového účetnictví probíhají dopoledne i odpoledne. Maximální počet účastníků kurzu v jedné studijní skupině je 13 osob.

Aktuální termín naleznete v KALENDÁŘI KURZŮ.

Kurz mzdového účetnictví probíhá:

Kurzy mzdového účetnictví probíhají dle vypsaných termínů od 9:00 do 12:30 hod nebo v odpoledních hodinách 16:30 – 20:00 hod po dobu 6 týdnů. V poslední den výuky absolvují studující závěrečnou zkoušku.

Obsah výuky kurzu mzdového účetnictví

Vymezení povinností mzdových účetních.

Pracovněprávní vztahy

Základní principy pracovněprávních vztahů, pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (vznik, změna a ukončení), druhy dovolené a jejich délka, odměňování – minimální mzda, odměna za pracovní pohotovost, splatnost a výplata mzdy, průměrný výdělek, odstupné, cestovné, srážky ze mzdy, skončení pracovního poměru.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Vymezení pojmu poplatník a plátce daně, příjmy ze závislé činnosti, vyplnění „Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti“, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy osvobozené, způsoby zdanění, nezdanitelné částky v závislosti na prohlášení poplatníka, odvody daně, mzdový list a jeho náležitosti, roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, způsob vyplnění daňového přiznání, seznámení se s formuláři.

Zdravotní pojištění

Rozsah a okruh plátců zdravotního pojištění, povinnosti pojištěnců zdravotního pojištění, povinnosti zaměstnavatele ve styku s pojišťovnou, výpočet pojistného na zdravotní pojištění, odvod pojistného, zdravotní pojištění při čerpání neplaceného volna, OSVČ a zdravotní pojištění, hlášení o vyměřovacích základech a odvedených částkách na zdravotní pojištění.

Sociální pojištění

Poplatníci pojistného a jejich povinnosti, procentní sazby pojistného, vyměřovací základ, výpočet a odvod pojistného, důchodové pojištění, dávky nemocenského pojištění – podmínky, výpočet, důchodové a nemocenské pojištění, dopad neplaceného volna na pojištění, II. pilíř penzijní reformy, doklady vyžadované ČSSZ (ELDP, přehledy a pod.)

Cestovní náhrady

Druhy cestovních náhrad a jejich výše, pracovní cesty, prokazování výdajů, soukromé vozidlo na pracovní cestě, cestovní náhrady stanovené paušální částkou.

Srážky ze mzdy

Druhy srážek, možnost a pořadí srážek (s důrazem na jejich výpočet), exekuce, insolvence.

Probírané problematiky jsou vysvětlovány také na praktických příkladech.

Po ukončení kurzu, obdrží každý studující OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

V ceně tohoto kurzu jsou zahrnuty veškeré studijní materiály, vydání osvědčení a nápoje.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY KURZŮ

KurzTermínCena 
Mzdové účetnictví - PREZENČNÍ / ON-LINE14.05.2024 - 25.06.2024 - odp.5.990 Kč - včetně DPH PŘIHLÁSIT SE
Rekvalifikační kurz účetnictví (s akreditací MŠMT) - PREZENČNÍ/ ON-LINE22.05.2024 - 15.07.2024 - dop.9.800 Kč - Osvobozeno od DPH PŘIHLÁSIT SE
Rekvalifikační kurz účetnictví (s akreditací MŠMT) - PREZENČNÍ/ ON-LINE22.05.2024 - 15.07.2024 - odp.9.800 Kč - Osvobozeno od DPH PŘIHLÁSIT SE
Rekvalifikační kurz účetnictví (s akreditací MŠMT) PREZENČNÍ/ ON-LINE20.04.2024 - 26.10.2024 - dop.9.800 Kč - Osvobozeno od DPH PŘIHLÁSIT SE
Rekvalifikační kurz účetnictví (s akreditací MŠMT) - PREZENČNÍ/ ON-LINE - PRÁZDNINY 09.07.2024 - 29.08.2024 - dop.9.800 Kč - Osvobozeno od DPH PŘIHLÁSIT SE
Rekvalifikační kurz daňový specialista (s akreditací MŠMT) - probíhá PREZENČNÍ/ ON-LINE06.09.2024 - 20.12.2024 - odp.11.500 Kč - Osvobozeno od DPH PŘIHLÁSIT SE

V rámci našich rekvalifikačních i vzdělávacích kurzů Vám nabízíme individuální personální poradenství zcela ZDARMA!
shadow
Volejte

Máte dotazy? Kontaktujte nás prosím.
Vaše otázky rádi zodpovíme na 774 511 202,
případně prostřednictvím emailu info@profi-job.cz.

Děkujeme.