Rekvalifikační a vzdělávací kurzy

Nabídka rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů

Naše vzdělávací a rekvalifikační kurzy jsou vzdělávací programy na vysoké profesionální úrovni, které vedou odborníci s vysokoškolským vzděláním, dlouholetou praxí a zkušenostmi v teoretické i praktické oblasti účetnictví. Někteří z našich lektorů vyučují na prestižních vysokých školách, pracují na klíčových pozicích v oblasti účetnictví, podílejí se na vývoji účetních programů či provádějí firemní školení na základě specifických požadavků.

Netradiční způsob výkladu podvojného účetnictví

Podvojné účetnictví je věda založená na logice. Právě zásada podvojnosti účetních zápisů dělá bohužel i spoustě účetních pracovníků problémy. Netradiční způsob výkladu tohoto principu, jeho uplatnění v praxi a návaznost účetnictví na daňovou problematiku je hlavní předností našeho kurzu. Naším cílem je nejenom naučit, ale především pomoci pochopit.

Individuální přístup k účastníkům vzdělávacích kurzů

Vzdělávací i rekvalifikační kurzy probíhají v příjemném a neformálním prostředí v prostorách naší společnosti ProFi Job Consulting, s.r.o., v centru Brna na ulici Kopečná 20. Počet účastníků kurzu je omezen na maximálně 13 studujících, což umožňuje individuální přístup lektora k jednotlivým účastníkům.

Výukové materiály do kurzů účetnictví

Na začátku kurzu obdržíte písemné materiály zpracované formou skript, v nichž bude shrnut obsah jednotlivých témat. Nebudete se tedy muset zdržovat zapisováním teoretických poznatků a můžete se plně soustředit na výklad.

Způsob výuky účetnictví

Každému tématu je věnován nejprve jeho teoretický výklad, za nímž následuje procvičení dané problematiky na příkladech. Výuka v kurzu je velmi intenzivní a je třeba počítat s domácí přípravou v rámci zpracování zadávaných příkladů. Po absolvování akreditovaného vzdělávacího programu (kurzu) a úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží absolvent kurzu rekvalifikační osvědčení s celostátní platností.

Jaké vzdělávací a rekvalifikační kurzy Vám můžeme nabídnout?

  • rekvalifikační vzdělávací program Účetnictví (podvojné účetnictví) akreditovaný MŠMT – pro studující s minimálně středoškolským vzděláním
  • rekvalifikační vzdělávací program Účetnictví (podvojné účetnictví) akreditovaný MŠMT – pro studující se základním vzděláním
  • vzdělávací kurz Mzdové účetnictví
  • program Daňová nadstavba
  • individuální kurzy zaměřené na práci s účetním programem

Po ukončení kurzu, obdrží každý studující OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ. Vydání osvědčení je podmíněno řádnou docházkou.

V rámci našich rekvalifikačních i vzdělávacích kurzů Vám nabízíme individuální personální poradenství zcela ZDARMA!
shadow
Volejte

Máte dotazy? Kontaktujte nás prosím.
Vaše otázky rádi zodpovíme na 774 511 202,
případně prostřednictvím emailu info@profi-job.cz.

Děkujeme.