Daňová nadstavba

Kurzy Daňová nadstavba jsou určeny studujícím, kteří již mají základy v problematice daní, případně účetnictví.
Jedná se o rozšíření znalostí pro studující kurzu „Účetnictví“ o podrobnější daňovou problematiku.

Ve dvou samostatných seminářích se budou vždy věnovat konkrétní oblasti daní s výkladem legislativy a aktuálního znění.

Cílem seminářů, je seznámit posluchače s jednotlivými ustanoveními zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty – teoreticky a přiznáními k dani.

Studující mají prostor pro vlastní dotazy.

Kurzy daňových seminářů probíhají:

Jednotlivé problematiky jsou probírány v době od 9:00 hodin – 13:00 hod.

Obsah

Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Fo- Předmět daně, osvobození od daně, základ daně, příjmy ze závislé činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatní příjmy, zdaňování příjmů, spoluvlastníků, účastníků sdružení, zdaňování příjmů za více zdaňovacích období.

Po- Předmět daně, osvobození od daně, základ daně, dary, slevy na dani, nepeněžní plnění, daňové a nedaňové náklady, daňové odpisy, daňová přiznání.

Po ukončení výkladu následují praktické příklady a na závěr diskuze.

Daň z přidané hodnoty

Daňové subjekty, předmět daně, základní pojmy, místo plnění, daňové doklady, základ daně, opravy základu daně a výše daně, dovoz a vývoz, intrakomunitární plnění, nárok na odpočet daně, osvobozená zdanitelná plnění bez nároku na dopočet, osvobozená zdanitelná plnění s nárokem na dopočet.

Po ukončení výkladu následují praktické příklady a na závěr diskuze.

V ceně kurzu jsou zahrnuty studijní materiály, občerstvení.

Výuku vede daňový poradce František Vojáček.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY KURZŮ

KurzTermínCena 
Rekvalifikační kurz účetnictví (s akreditací MŠMT) - PREZENČNÍ/ ON-LINE 08.11.2021 - 10.01.2022 - dop.7980 Kč - Osvobozeno od DPH PŘIHLÁSIT SE
Rekvalifikační kurz účetnictví (s akreditací MŠMT) - PREZENČNÍ/ ON-LINE08.11.2021 - 10.01.2022 - odp.7980 Kč - Osvobozeno od DPH PŘIHLÁSIT SE
Rekvalifikační kurz daňový specialista (s akreditací MŠMT) - PREZENČNÍ/ ON-LINE09.11.2021 - 11.01.2022 - odp.8550 Kč - Osvobozeno od DPH PŘIHLÁSIT SE

V rámci našich rekvalifikačních i vzdělávacích kurzů Vám nabízíme individuální personální poradenství zcela ZDARMA!
shadow
Volejte

Máte dotazy? Kontaktujte nás prosím.
Vaše otázky rádi zodpovíme na 774 511 202,
případně prostřednictvím emailu info@profi-job.cz.

Děkujeme.